GESTIÓ DE L'ABSENTISME

Comprometidos con la necesidad del Cliente
Revisió dels indicadors d'absentisme
Estudi de l'organització
Anàlisi de causes
Polítiques de RRHH i de gestió de l'absentisme
Comunicació
Tècniques de motivació
Sistemes de control
Formació dels comandaments intermedis
Política de prevenció de riscos laborals i pla de prevenció
Negociació col·lectiva
"Hospital Flexible" (polítiques de conciliació laboral, familiar...)
Seguiment de l'evolució dels indicadors
RECOLLIDA I ANÀLISI D'INFORMACIÓ
IMPLANTACIÓ DE MESURES ADEQUADES
SEGUIMENT