PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT DIRECTIU
PRIMER i SEGON CICLE
PRIMER CICLE:

L'Equip consultor realitza una entrevista prèvia individual amb cada participant, per tal d'obtenir informació sobre les seves necessitats i expectatives envers els continguts centrals del Programa.


Es tracta d'un grup reduit de màxim 15 participants, que treballa durant 4 sessions setmanals més 1 sessió última després de tres mesos. Durant aquests tres mesos cada participant durà a terme el COMPROMÍS d'aplicació pràcitca al seu dia a dia de l'eina que a la quarta jornada va decidir.

SEGON CICLE:

Adreçat especialment, però no en exclusiva, a ex-alumnes del Primer Cicle. S'inclou la metodologia INSIGHTS DISCOVERY, per a l'Autoconeixement, la millora de la comunicació i les interrelacions.Es tracta d'un grup reduit de màxim 10 participants, que treballa durant 4 sessions setmanals més 1 sessió última després de tres mesos. Durant aquests tres mesos cada participant durà a terme el COMPROMIS d'aplicació pràcitca al seu dia a dia de l'eina que a la quarta jornada va decidir. També s'inclouen 2 sessions de Coaching Individual totalmente voluntaries, sempre que el participant ho consideri oportú.
A qui ens adrecem

A tots els professionals que tenen la responsabilitat de gestionar i conduir a altres persones, de canalitzar i impulsar el treball d' un equip o projecte. En definitiva, al col·lectiu CLAU de qualsevol organització: ELS DIRECTIUS i COMANDAMENTS INTERMEDIS.

El nostre compromís

És el d'impulsar el desenvolupament de la persona i aconseguir que els participants millorin el seu resultat, mitjançant el desenvolupament de les seves capacitats i competències, com a persones CLAU per la l'èxit de l'Estratègia i Orientació marcada per la seva Organització.

La nostra aspiració


Aconseguir la màxima implicació dels participants en l'adquisició d'eines i recursos personals que els hi permetin millorar la seva eficàcia i capacitat de lideratge, facilitant-los, en cada situació, la capacitat per assolir l'èxit..

Metodologia formativa

Basada en la VIVÈNCIA de les diferents experiències mitjançant la utilització de procediments de formació activa. Autoreflexió i exercicis individuals i grupals , que permeten al participant aprendre a traves del descobriment, la vivència personal i la interacció amb la resta del grup, i que faciliten de forma molt clara, canvis de comportament i l'adquisició de nous hàbits de conducta.

Continguts dels Programes:


PRIMER CICLE:


Lideratge, el repte de conduir persones.
Introducció al Coaching i a la Intel.ligència emocional.
De grup a EQUIP eficient
La COMUNICACIÓ, valors i principis
EINES de recolçament al LIDERATGE: L'Automotivació i l'enfocament interior positiu; La Preparació; L'acció, atrevir-se controlant el risc, Escoltar i Preguntar; Assertivitat; Participacio i col.laboració; Empatia i confiança; Avaluació i desenvolupament dels col.laboradors; Resolució de conflictes; Reconduir actituds; Construir des de la diversitat; Orgnització i gestió del temps; Delegar; Optimització de reunions; Presentacions eficaces.

SEGÓN CICLE:

Reflexió i Autopercepció envers on es troba cada persona, on es situa, on creu que es pot reconèixer, quin és el perfil propi, l'estil de comunicació, de participació a l'equip, capacitat de lideratge i influencia. Reflexió i percepció envers l'entorn i les persones amb qui ens relacionem. Treballarem també sobre eines i recursos que ens ajuden al reconeixement i a l'adaptació. En aquest segón cicle treballem en profunditat envers els resultats obtinguts a través de la cumplimentació On-Line del questionari INSIGHTS DISCOVERY, que ha fet cada participant i aprofitem els enormes recursos que ens facilita. Començant per l'Autoconeixement, treballem a continuació el reconeixement del nostre entorn, per anar descobrint recursos i eines propies per tal d'assolir una major adaptació, comunicació, treball en equip i col.laboració, influencia i lideratge.

Programes Presencials de Formació i Desenvolupament Directiu (Primer i Segón Cicle)

4 jornades intensives, amb un horari de 9.00 a 14:00 hores, realitzades 1 cada setmana, a les dates indicades:

PRIMER CICLE, 20ª Edició: 1, 8, 15 i 22 de febrer del 2019

SEGON CICLE, 5ª Edició: 8, 15, 22, i 29 de març del 2019

En els dos CICLES s'inclou 1 sessió col·lectiva de seguiment
transcorreguts tres mesos des de la finalització de la quarta jornada, també d'una durada de 5 hores.   

   
   
   
   

Lloc d'impartició:


Veure mapa més gran
Casa Convalescència entre els carrers de Sant Quintí i de Sant Antoni M. Claret de Barcelona.
 
• Aparcament: Aparcament recinte Hospital de Sant Pau
• Metro: Línea blava (L5). Parada Sant Pau / Dos de Maig. Línea groga (L4). Parada Hospital de Sant Pau / Guinardó
• Autobusos: H8, 19, 20, 35, 45, 47, 50, 51, 92.
   
Inversió econòmica: Període d'inscripció:
La participació en el Programa suposa un import de:

PRIMER CICLE: 1.150,00€ per assistent,(sense IVA).
SEGON CICLE: 1.600,00€ per assistent,(sense IVA).
Per ex-alumnes: 1.360€ per assistent (sense IVA).
 

Com accions formatives, aquests Programes es poden incloure en les bonificacions gestionades a través de la Fundació Tripartita.

 
Inscripció Oberta.

Places limitades
. És tracta de grups reduïts de treball.


Les dades de Facturació del participant, s'indicaran també a la Butlleta d' Inscripció.
 

Informació i inscripció:

Si esteu interessats en incorporar-vos a aquests Programes, cal que ens envieu complimentada, a través d’e-mail, la corresponent butlleta d’ inscripció.
 
Per ampliar informació podeu contactar:

93-5128191 / Bareus
93-4334820 / CeiCe

info@bareus.com

info@ceice.com
 
 
Organitza:
 
Consultora de Recursos Humans especialitzada en el sector salut, amb una amplia experiència, especialment a Catalunya. Aporta expertesa professional i un coneixement molt específic de les característiques del sector. Treballa sota esquemes de proximitat i col·laboració estratègica amb el client.
 
Castillejos, 349, entl. 1a
08025 Barcelona
Tel 93 512 81 91
Fax 93 512 82 63
mail: info@bareus.com
www.bareus.com
 
Consultora formada per un Equip de professionals que procedeixen de l'empresa privada i multinacional, que aporten una experiència de mes de vint anys a l' àmbit dels Recursos Humans. Col·labora amb empreses de tot tipus de sector, tant multinacionals com Pymes o empreses familiars
 
Castillejos, 349, entl. 1a
08025 Barcelona
Tel.93 433 48 20
Fax.93 433 48 21
mail: info@ceice.com
www.ceice.com