Consultoria de Recursos Humans especialitzada en el sector salut

(ref. CAPQ)
CAP DE QUALITAT I GESTI DE SALES BLANQUES I MEDIAMBIENT

IMPRESCINDIBLE experiència en el sector FARMACOLÒGIC, de BIOTECNOLOGIA, BIOMEDICINA, o similar. En dependència directa de la Direcció General, tindrà la missió de dirigir les activitats relacionades amb la gestió de qualitat i medi ambient en totes les àrees de l’entitat.                                                                                                                Vetllarà per la implantació de sistemes, normes i procediments que assegurin que els productes són elaborats d'acord                          amb els paràmetres o estàndards de qualitat.                                                                                                                                  Supervisarà l’acompliment dels requisits de qualitat, ja sigui normativa legal o subscrits voluntàriament.                                  Organitzarà les activitats relatives a la millora del sistema de gestió de la qualitat.                                                                              Es responsabilitzarà del correcte funcionament del comitè de qualitat. Tutelarà i coordinarà als diferents responsables                      de qualitat dels processos operatius (quality managers).

Entre d’altres funcions se’n ocuparà de: 

-       Definir i actualitzar la política i el sistema de qualitat específics i medi ambient de l’organització, així com l’estratègia per a la seva implantació en les diferents àrees d’activitat i centres de treball.   

-       Elaborar i fer seguiment del pla de qualitat i medi ambient anual (pla de gestió documental, pla d’auditories, pla de validacions i calibracions, etc.).

-       Incorporar les modificacions necessàries en el manual de qualitat. Elaborar l’informe anual de revisió del sistema.

-       Vetllar per l’actualització del mapa de processos, amb els seus indicadors i informació clau. Fer reunions de seguiment per a l’avaluació i control dels indicadors. Fomentar la estandardització de protocols i procediments entre els diferents processos operatius.

-       Promoure la identificació i intercanvi de bones pràctiques.

-       Impulsar la millora a través de la gestió de desviacions (accions de millora preventives i correctives).

-       Presentar i implantar noves propostes i innovacions per a la millora continua del sistema.

-       Liderar e impulsar els projectes corporatius en l’àmbit de qualitat i medi ambient, 
en una Institució amb un molt elevat nivell obtingut d’acreditacions i excel·lència.

-       Mesurar l’opinió i satisfacció dels clients amb la finalitat d’establir plans de millora interns.

-       Coordinar la gestió de riscos operacionals. Gestionar l’equip de persones sota la seva coordinació, vetllant pel seu desenvolupament professional i per la seva productivitat.

CLIENT:

Entitat de la Generalitat de Catalunya, amb seu a Barcelona

REQUISITS:

-       Formació: Diplomatura o Grau en les àrees de Farmàcia molt especialment, Biotecnologia, Biologia, Biomedicina. Estudis d’especialització en assegurament de la qualitat. Coneixements en models de qualitat, imprescindible en GMP, normativa ISO, tècniques de control i inspecció.

-       Experiència mínima de 5 anys treballant en àrees de qualitat, en indústria farmacèutica o relacionada amb el sector salut, investigació, CRO, CMO, assajos Clínics. Imprescindible experiència contrastada en GESTIÓ I CONTROL DE SALES BLANQUES. Experiència en gestió i conducció de persones i equips, Visió global i estratègica.

-       Idiomes: Català, Castellà  i Anglès nivell avançat. Ofimàtica: Nivell avançat office.

OFERIM:

         Incorporació en una empresa orientada a les persones i al talent.                                                                                            Pla de Formació, amb accions a l’àmbit tecnològic, de gestió i d’habilitats personals.                                                          Nivell retributiu d’acord amb perfil i experiència aportada. Incorporació immediata, amb contracte indefinit, amb període de prova. Jornada completa.

Si està interessat en aquesta oferta, envïi'ns el seu currículum
Si no troba cap oferta que sigui del seu interés pero desitja fer-nos arribar el seu CV, també ho pot fer:

Nom *

Cognoms *

Telèfon *

E-mail

Currículum *

Els camps marcats amb * són d'entrada obligatòria

Se ha enviado el formulario con su CV correctamente.

Nuestro departamento de RRHH valorará su candidatura para todas aquellas ofertas que pudieran encajar en su perfil profesional.

Gràcies per confiar en nosaltres.