Butlleta d'inscripció
PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT DIRECTIU
-PRIMER i SEGÓN CICLE-

"ELS DIRECTIUS I COMANDAMENTS INTERMEDIS,
són el col·lectiu CLAU en tota Organització"Dates de realització: PRIMER CICLE, 20ª Edició: 1, 8, 15 i 22 de febrer del 2019
SEGON CICLE, 5ª Edició: 8, 15, 22 i 29 de març del 2019

Dades personals

Nom i Cognoms:

Domicili, Carrer i Número:

Localitat:

Codi Postal:

Telfs.:

E-mail:


Activitat actual (Empresa/Organització/Càrrec):


Formació/Estudis:


Àrees en les que li agradaria incidir de forma especial


Import total del programa: En Programa € + IVA

Per emetre factura, indiqui les seves dades:
NOM:

NIF/CIF:

ADREÇA:


Resta reservat el dret d'anular els cursos si no hi ha un mínim d' inscripcions.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que es demanen en aquesta pàgina web s'inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de BAREUS CONSULTORS, SL, amb la finalitat, única i exclusiva de poder facilitar als usuaris els serveis demanats. Així mateix, l usuari disposa en tot "moment dels Drets d'informació, Accés, rectificació, cancel.lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l'adreça info@bareus.com, o correu convencional al domicili social Carrer Castillejos, 349 entlo 1ª.


En cas que desitgi rebre informació marqui la següent casella:
Autoritzo l'enviament de comunicacions electròniques informatives relatives a les activitats, productes o serveis per correu electrònic, postal o fax.