GESTIÓ I RETENCIÓ DEL TALENT

Les persones marquen la diferència
CAPTACIÓ - IDENTIFICACIÓ - DESENVOLUPAMENT - RETENCIÓ
  • Definició d'elements per la captació del talent
  • Identificació de llocs crítics per la Institució
  • Descripció de competències organitzatives i individuals
  • Detecció i identificació de potencials persones clau (Directius/Comandaments)
  • Avaluació del Talent
  • Mesures i accions de desenvolupament del Talent.
    Pla d'accio
  • Avaluació del procés de Gestió del Talent
GESTIONAR EL TALENT ÉS GESTIONAR PERSONES