OUTPLACEMENT I REORIENTACIÓ PROFESSIONAL

Les persones marquen la diferència
Diagnòstici avaluació de la situació de partida i d'inquietuts i interesos de la persona
Balanç Professional i Competencial
Projecte de Desenvolupament Professional
Estratègies de Màrqueting Professional i Personal
Execució del Pla d'Acció i Seguiment Individualitzat
Orientació i seguiment envers l'opció de desenvolupament triada per l'usuari
(incorporació o creació d'una empresa, freelance, etc.)
Seguiment i Assessorament
Posem a disposició de l'usuari del Programa d'Outplacement, les eines que li permetran augmentar les seves possibilitats en la reorientació o reinserció professional