HEAD HUNTER I SELECCIÓ

Les persones marquen la diferència
 • Definició de necessitats i de perfils
 • Captació Directa (HEAD HUNTER) de personal directiu i responsables assistencials de gestió
 • Externalització del procés de Reclutament.
 • Proces de selecció
  • Avaluació i estudi del currículum vitae
  • Entrevistes a candidats
  • Avaluació d'aptituds, competències i personalitat dels candidats
  • Realitzacio d'informes
  • Presentació de candidats finalistes
  • Incorporació del candidat
  • Suport i seguiment del candidat i el client