COACHING INDIVIDUAL O GRUPAL

Ajudar a aprendre
en comptes d'ensenyar
El Coaching consisteix en alliberar el potencial d'una persona per incrementar al màxim el seu nivell d'assoliment.

AJUDAR-LO a APRENDRE en comptes d'ensenyar-lo

El Coaching no se centra en les errades passades sinó tot el contrari, en les possibilitats futures. Ofereix resultats, donada la relació de recolzament entre el Coach i l'altre persona o Coachee, i dels mitjans i estils de comunicació utilitzats. La persona pren consciència dels fets no per mitjà del Coach sinó per sí mateixa, estimulada per ell.

Des de Bareus aportem experiència i coneixement de la realitat del sector sanitari i dels diferents àmbits, tant públics, com privats, liderant la gestió del canvi i desenvolupant persones i organitzacions.