ACCIONS FORMATIVES I DE DESENVOLUPAMENT ADAPTADES A LA NECESSITAT DEL CLIENT

Ajudar a aprendre
en comptes d'ensenyar
Serveis dirigits a les organitzacions que precisin assessorament en l'àmbit del desenvolupament i formació dels seus equips, especialment en relació amb la gestió del canvi i evolució organitzativa.
  • Anàlisi de necessitats, planificació i avaluació.
  • Gestió dels recursos de desenvolupament i formació.
  • Plans de desenvolupament i accions formatives.
  • Avaluació dels resultats obtinguts.
Realitzem accions formatives i de desenvolupament específiques, derivades de la necessitat concreta del Client.