ESTUDIS I ENQUESTA DE CLIMA LABORAL

Compromesos amb la necessitat del Client
Disseny de l'enquesta. Questionari, col·lecius, temes, comunicació, metodologia de cumplimentació
Passació de l'enquesta
Obtenció i explotació de les dades, gràfiques i resultats
Buidat i Explotació de dades
Elaboració i presentació de l'estudi de resultats
Valoració final i proposta d'accions de millora
La motivació de les persones i la seva implicació és fonamental per aconseguir el que l'Organització pretén.

Existeix una relació directa entre el Clima Laboral que es viu i la satisfacció i resultat global que ofereix cada persona i en conjunt l'Organització.