DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. ORGANIGRAMES I ESTRUCTURA

Compromesos amb la necessitat del Client
Definició de l'estratègia de comunicacio /
Informació sobre el procés
Inventari de llocs de treball
Concreció del format i continguts del document de descripció de llocs de treball
Elaboració de les descripcions de llocs de treball
Valoració dels llocs de treball
Obtenció d'informació de mercat
DESCRIPCIÓ DE LLOCS DE TREBALL
VALORACIÓ
La Descripció del Lloc de Treball determina aquells elements fonamentals que conformen el lloc de treball i permeten comprendre la seva rellevància dins l'activitat desenvolupada per l'organització i la contribució a la consecució de resultats