ALTRES ACTUACIONS

Compromesos amb la necessitat del Client
POLITIQUES DE RECURSOS HUMANS
PLA D'IGUALTAT
CONCILIACIÓ VIDA FAMILIAR I PROFESSIONAL
POLITIQUES RETRIBUTIVES I DE COMPENSACIÓ
GESTIÓ DE L'ABSENTISME
Impulsem la professionalització i el compromís de les persones, com a element CLAU a qualsevol Organització